رنگ مو ایندوری شماره 8.8 حجم 100 میلی لیتر رنگ بلوند کاراملی روشن

  توضیحات محصول:   مشخصات فنی مشخصات کلی مشخصه اصلی رنگ مو مناسب برای خانم‌ها شماره رنگ 8.8 پایه رنگ

ادامه مطلب

رنگ مو ایندوری شماره T.7 حجم 100 میلی لیتر رنگ تنباکویی

  توضیحات محصول:   مشخصات فنی مشخصات کلی مشخصه اصلی رنگ مو مناسب برای خانم‌ها شماره رنگ T.7 پایه رنگ

ادامه مطلب

رنگ مو ایندوری شماره 8.26 حجم 100 میلی لیتر رنگ مرواریدی ماهاگونی روشن

  توضیحات محصول:   مشخصات فنی مشخصات کلی مشخصه اصلی رنگ مو مناسب برای خانم‌ها شماره رنگ 8.26 پایه رنگ

ادامه مطلب

رنگ مو ایندوری شماره 7.07 حجم 100 میلی لیتر رنگ کاپوچینو

  توضیحات محصول:   مشخصات فنی مشخصات کلی مشخصه اصلی رنگ مو مناسب برای خانم‌ها شماره رنگ 7.07 پایه رنگ

ادامه مطلب

رنگ مو ایندوری شماره 8.07 حجم 100 میلی لیتر رنگ بلوند کاپوچینو روشن

  توضیحات محصول:   مشخصات فنی مشخصات کلی مشخصه اصلی رنگ مو مناسب برای خانم‌ها شماره رنگ 8.07 پایه رنگ

ادامه مطلب

واریاسیون پیکارو شماره E 17 حجم 15 میلی لیتر رنگ سبز

  توضیحات محصول:   مشخصات فنی مشخصات کلی مشخصه اصلی واریاسیون مناسب برای آقایان , خانم‌ها مشخصه رنگ کراتینه پایه

ادامه مطلب

واریاسیون پیکارو شماره E 15 حجم 15 میلی لیتر رنگ قرمز

  توضیحات محصول:   مشخصات فنی مشخصات کلی مشخصه اصلی واریاسیون مناسب برای آقایان , خانم‌ها پایه رنگ قرمز حجم

ادامه مطلب